چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399
   

اصول کلی احداث باغ

 

1-  رعايت اصول فني درجانمايي و موقعيت اجرايي باغات  خصوصاَ از نظر سازگاري گونه ومنطقه ، ميزان آب در دسترس و بروزسرمازدگي ها

 

2-    انجام آزمايشات کیفیت آب وخاكشناسی وپروفيل برداري از لايه هاي زيرين خاك

 

3-    رعايت اصول فني تهيه زمين وبستركاشت با تاكيد بر استفاده از كودهاي آلي

 

4-    رعايت اصول مريوط به تهيه نهال مرغوب و شناسنامه دار وراهنمائی تولید کننده به استفاده از نهال شناسه دار

 

5-    توصیه اصول فني كاشت

 

6-    تربيت و هرس موردنياز اوليه در صورت لزوم

 

7-    مراقبت هاي حين وپس از كاشت 

 

واحد باغبانی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد

 

ورود |عضويت