چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399
   

ضوابط مربوط به طرحهاي گلخانه اي

 

                                                          تيپ گلخانه

   نوع ساخت و ساز

تيپ I

5000-3000

تيپ II

10000-5000

تيپ III

بزرگتر از 10000

همكف

تاسيسات، انبار و ماشين آلات

14

18

24

سردخانه

12

16

24

سرويس بهداشتي

2

4

6

جمع همكف

28

38

54

طبقه اول

نگهباني، كارگري

14

20

24

دفتر كار مديريت

-

12

16

جمع طبقه اول

14

32

40

مساحت كل زيربنا (متر مربع)

42

70

94

سطح اشغال(مترمربع)

28

38

54

بسته بندي

12

16

24

 

 

1.ساخت و ساز حداكثر در حد مساحت هاي فوق الذكر و در قالب نقشه تيپ مي باشد.

2.بسته بندي بدون هيچگونه ساخت و ساز و در قسمت سالن گلخانه و صرفا با استفاده از سازه هاي گلخانه اي مي باشد.

3.براي مساحت هاي زير 3000 مترمربع  اجراي گلخانه مشروط به اينكه هيچگونه ساخت و سازي نداشته باشد بلامانع مي باشد.

4.در صورتي كه بخشهاي تخصصي نياز به استخر ذخيره آب را اعلام نمايند اجراي آن ب