چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399
   

                    شرکت سبز قبای مهردشت

 

نام نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره تماس

 

رضا سلیمانی(مدیر عامل)

aseman2203@gmail.com

کارشناس دامپروری

09132332203

 

مهدی قیصری نیا

کارشناس دامپروری

09131336036

 

علی صالحی

تکنسین تولیدات گیاهی

09138319334

 

سعیده عسگر زاده

حفظ نباتات

09133314426

 

حمیده عبادی

باغبانی

09139320095

 

ندا خدادادی

شیلات

09137170292

 

مرضیه مبشری

منابع طبیعی

09376528381

 

سوسن بهارلو

زراعت

09132330876

 

محمد باقر مهدیه

باغبانی

09133284271

 

اکرم نورمحمدی

زراعت

09369757399

 

علی غلامی