چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399
   

Module Border Module Border
  شرح خبر 
98/09/12

حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در مدیریت شهرستان


مهندس مرادمند؛رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان در جمع کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی و روسای ادارت تابعه حضور یافتند.