چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399
   

Module Border Module Border
  شرح خبر 
98/09/23

نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی


هجدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی 26 لغایت 29 آذر ، ساعت بازدید 10 صبح الی20 ، واقع درپل تاریخی شهرستان

استفاده از اين خبر بدون ذكر منبع ممنوع است
نظرات شما