يكشنبه 29 فروردین ماه 1400
   

آمار
Module Border Module Border
  اطلاعات آماری باغبانی شهرستان 

 

فرم جمع آوری اطلاعات محصولات دائمی (باغداری) ، سال 1393

 

رديف

نام محصول

سطح غيربارور  (هكتار)

سطح بارور  (هكتار)

ميزان توليد  (كيلوگرم)

آبي

ديم

جمع

آبي

ديم

جمع

آبي

ديم

جمع

1

سیب بذری

0

0

0

30

0

30

270000

0

270000

2

گلابی

0

0

0

70

0

70

420000

0

420000

3

به

7

0

7

18

0

18

253000

0

253000

4

انگور

0

0

0

200

0

200

960000

0

960000

5

بادام

50

0

50

850

0

850

595000

0

595000

6

گردو

5

0

5

50

0

50

75000

0

75000

7

هلو شلیل شفتالو

5

0

5

130

0

130

1500000

0

1500000

8

زرد آلو و قیسی

0

0

0

90

0

90

500000

0

500000

9

گیلاس

0

0

0

150

0

150

900000

0

900000

10

آلبالو

0

0

0

200

0

200

1000000

0

1000000

11

آلو و گوجه

0

0

0

70

0

70

700000

0

700000

12

پسته

0

0

0

4

0

4

0

0

0

13

انار

120

0

120

480

0

480

1000000

0

1000000

14

زیتون

6

0

6

185

0

185

462500

0

462500

15

سایر باغات

50

0

50

50

0

50

250000

0

250000

جمع

243

0

243

2577

0

0

8885500

0

0

 

Module Border Module Border

فرم جمع‌آوري اطلاعات محصولات دايمي (باغداري) سال 1393

رديف

نام محصول

سطح غيربارور  (هكتار)

سطح بارور  (هكتار)

ميزان توليد  (كيلوگرم)

آبي

ديم

جمع

آبي

ديم

جمع

آبي

ديم

جمع

1

سیب بذری

0

0

0

30

0

30

270000

0

270000

2

گلابی

0

0

0

70

0

70

420000

0

420000

3

به

7

0

7

18

0

18

253000

0

253000

4

انگور

0

0

0

200

0

200

960000

0

960000

5

بادام

50

0

50

850

0

850

595000

 

595000

6

گردو

5

0

5

50

0

50

75000

0

75000

7

هلو شلیل شفتالو

5

0

5

130

0

130

1500000

0

1500000

8

زرد آلو و قیسی

0

0

0

90

0

90

500000

0

500000

9

گیلاس

0

0

0

150

0

150

900000

0

900000

10

آلبالو

0

0

0

200

0

200

1000000

0

1000000

11

آلو و گوجه

0

0

0

70

0

70

700000

0

700000

12

پسته

0

0

0

4

0

4

0

0

0

13

انار

120

0

120

480

0

480

1000000

0

1000000

14

زیتون

6

0

6

185

0

185

462500

0

462500

15

سایر باغات

50

0

50

50

0

50

250000

0

250000

جمع كل

243

 

243

2577

0

2577

8885500

0

8885500

    فرم جمع‌آوري اطلاعات گیاهان دارویی   سال 1393

رديف

نام محصول

سطح غيربارور  (هكتار)

سطح بارور  (هكتار)

ميزان توليد  (كيلوگرم)

آبي

ديم

جمع

آبي

ديم

جمع

آبي

ديم

جمع

1

زعفران

2

0

0

80

0

80

19680

0

19680

2

گل محمدی

3

0

3

15

0

15

37500

0

37500

جمع كل

5

0

3

95

0

95

57180

0

57180

 فرم جمع‌آوري اطلاعات گیاهان دارویی خودرو (محصولات فرعي جنگلي و مرتعي)   سال 1393

رديف

نام محصول

سطح (هكتار)

ميزان توليد  (كيلوگرم)

ندارد

0

0

جمع كل

 

 

  فرم جمع‌آوري اطلاعات سطح و توليدگلهاي شاخه بریده گلخانه اي   سال 1393

رديف

نام محصول

مساحت (به متر مربع)

ميزان توليد (شاخه)

عملكرد (شاخه در متر مربع)

گلخانه چوبي

گلخانه فلزی پلاستيكي

گلخانه فلزی شيشه اي

جمع كل گلخانه

1

رز

0

28638

0

28638

3145000

110

2

گلايول

0

0

0

0

0

0

3

مريم

0

0

0

0

0

0

4

ميخك

0

0

0

0

0

0

5

داودي

0

0

0

0

0

0

6

آنتوريوم

0

0

0

0

0

0

7

ژربرا

0

1500

0

1500

180000

120

8

استرليتزيا

0

0

0

0

0

0

9

ليليوم

0

0

0

0

0

0

10

زنبق

0

0

0

0

0

0

11

نرگس هلندي

0

0

0

0

0

0

12

نرگس بومي ايران

0

0

0

0

0

0

13

ليسيانتوس

0

0

0

0

0

0

14

آلسترومريا

0

0

0

0

0

0

15

اركيده

0

0

0

0

0

0

16

آفتابگردان زينتي

0

0

0

0

0

0

17

شيپوري

0

0

0

0

0

0

جمع كل

0

30138

0

30138

3325000

 

 فرم جمع‌آوري اطلاعات سطح و توليدگیاهان آپارتمانی (گلدانی)   سال 1393

رديف

نام محصول

مساحت (به متر مربع)

ميزان توليد (گلدان)

عملكرد (گلدان در متر مربع)

گلخانه چوبي

گلخانه فلزی پلاستيكي

گلخانه فلزی شيشه اي

جمع كل گلخانه

1

ديفن باخيا

0

1250

0

1250

25000

20

2

پتوس

0

1000

0

1000

20000

20

3

يوكا

0

750

0

750

15000

20

4

ليندا

0

250

0

250

5000

20

5

فيكوس

0

750

0

750

15000

20

6

شفلرا

0

1000

0

1000

20000

20

7

آگلونما

0

500

0

500

10000

20

8

اسپاتي فيلوم

0

150

0

150

3000

20

9

كاكتوس

0

1000

0

1000

50000

50

10

بنفشه آفریقایی

0

40

0

40

1000

25

11

دراسنا

0

50

0

50

1000

20

12

سيكاس

0

0

0

0

0

0

13

پاندانوس

0

50

0

50

1000

20

14

فيلودندرون

0

250

0

250

5000

20

15

کاج مطبق (آروکاریا)

0

0

0

0

0

0

16

نخلهاي زينتي

0

0

0

0

0

0

17

سايرگياهان آپارتماني

0

11250

0

 

225000

20

جمع كل

0

18290

0

7040

396000

 

فرم جمع‌آوري اطلاعات سطح و توليدگلهاي شاخه بریده آزاد (فضای باز)   سال 1393

رديف

نام محصول

سطح (متر مربع)

ميزان توليد (شاخه)

عملكرد (شاخه در متر مربع)

1

رز

0

0

0

2

گلايول

0

0

0

3

مريم

0

0

0

4

ميخك

0

0

0

5

داودي

0

0

0

6

ژربرا

0

0

0

7

استرليتزيا

0

0

0

8

ليليوم

0

0

0

9

زنبق

0

0

0

10

نرگس هلندي

0

0

0

11

نرگس بومي ايران

0

0

0

12

ليسيانتوس

0

0

0

13

آفتابگردان زينتي

0

0

0

14

شيپوري

0

0

0

جمع كل

 

 

 

 سال 1393درختچه های زینتی  فرم جمع‌آوري اطلاعات سطح و توليد درختان و

رديف

نام محصول

سطح (متر مربع)

ميزان توليد (اصله)

عملكرد (اصله در متر مربع)

1

انواع سرو

200

2000

10

2

انواع کاج

400

4000

10

3

انواع پیچ های زینتی

0

0

0

4

انواع یاس

200

2000

10

5

انواع بید

0

0

0

6

اقاقیا

0

0

0

7

گل کاغذی

300

3000

10

8

توری

0

0

0

9

چنار

0

0

0

10

زرشک زینتی

300

3000

10

11

شیر خشت و پیروکانتا

0

0

0

12

سرخدار

0

0

0

13

شمشاد

200

2000

10

14

برگ نو

500

5000

10

15

ساير درختچه های زینتی

 

33000

10

جمع كل

2100

54000

 

سال 1393 و نشایی فرم جمع‌آوري اطلاعات سطح و توليد گیاهان فصلی

رديف

نام محصول

سطح (متر مربع)

ميزان توليد (بوته )

عملكرد (بوته در متر مربع)

1

مینا چمنی

0

0

0

2

جعفری

500

20000

40

3

آهار

500

20000

40

4

اطلسی

1000

40000

40

5

ابری

0

0

0

6

بنفشه

5000

450000

90

8

همیشه بهار

1000

40000

40

9

ساير گیاهان فصلی و نشایی

12580

503200

40

جمع كل

20580

1073200

 

سال 1393 پیازچه فرم جمع‌آوري اطلاعات سطح و توليد پیاز و 

رديف

نام محصول

   سطح (متر مربع)

تولید (کیلوگرم)

 

 

پیاز

پیازچه

پیاز

پیازچه

1

گلایول

0

0

0

0

2

مریم

0

0

0

0

3

نرگس بومی

0

0

0

0

4

لیلیوم

0

0

0

0

5

آماریلیس

0

0

0

0

9

ساير گیاهان پیازی

0

0

0

0

جمع كل

 

 

 

 

 

ورود |عضويت
  كاربران برخط  
 
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 80
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 80

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1748645
Visitors بازديد هاي امروز: 261
Visitors بازديد هاي ديروز: 603

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/01/29 پرتال مديريت جهاد كشاورزی شهرستان نجف آباد
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا