يكشنبه 29 فروردین ماه 1400
   

  ساير سايت های مرتبط با جهاد کشاورزی  
 

سايت وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد كشاورزي

سايت هاي مرتبط داخلی

مرکز آموزش جهاد کشاورزی اصفهان - شهيد فارسی
سازمان امور عشاير ايران
آموزش ترويج كشاورزی
مؤسسه تحقيقات فنی و مهندسی كشاورزی
مؤسسه تحقيقات بيوتكنولوژی كشاورزی ايران
شبكه اطلاع رسانی گندم ايران

سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزی
مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزی
مركز اطلاعات تجاری غذا و كشاورزی ايران
سازمان مديريت و برنامه ريزی استان اصفهان

تحقيقات و آموزش كشاورزي

مؤسسه تحقيقات خاك و آب وزارت جهاد كشاورزي
صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي

شركت خدمات حمايتي كشاورزي
مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي

مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
پيام جهاد كشاورزي
روشهاي نوين كشاورزي
مديريت آبخيزداری استان اصفهان

سايت پرتال استان اصفهان
پرتال سازمان شیلات ایران
سایت اداره کل شیلات استان گیلان
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی
پايگاه اطلاع رسانی روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی

دفتر امور اقتصادی و توسعه سرمايه گذاری
دفتر ارزيابی عملکرد و پاسخگوئی به شکايات
مديريت امور اراضی استان اصفهان
سازمان هواشناسی کشور
اداره کل هواشناسی استان اصفهان

سايت اطلاع رسانی طرح ها و پروژه های کشور

پرتال عسل ایران

سايت ترويج جهاد كشاورزی استان مركزی

سازمان توسعه تجارت ايران

سايت هاي مرتبط خارجي

National Agricultural Statistics Service
FAO

Agriculture Online

Center for Applied Rural Innovation

IDAHO GRAIN PRODUCERS ASSOCIATION

ورود |عضويت
  كاربران برخط  
 
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 70
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 70

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1748796
Visitors بازديد هاي امروز: 412
Visitors بازديد هاي ديروز: 603

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/01/29 پرتال مديريت جهاد كشاورزی شهرستان نجف آباد
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا