شنبه 18 مرداد ماه 1399
   

اطلاعيه ها
علاقمندان به اجرای طرح پرورش ماهی - پنج شنبه 01 اسفند ماه 1398
با توجه به نزدیک شدن فصل شروع کشاورزی وکشت های بهاره وامکان استفاده دومنظوره از استخرهای ذخیره آب وهمچنین ارتقاء آب کشاورزی، بدینوسیله باطلاع مالکان این گونه استخرهاجهت ماهیدار نمودن و رهاسازی بچه ماهیان کرمابی شامل کپور معمولی و کپور علفخوار(ماهی سفید پرورشی) می رساند از تاریخ 15/12/1398 توزیع بچه ماهی در استان شروع خواهد شد لذا کشاورزان علاقمند به اجرای طرح پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی ویا آموز